INFO PRE TRANZIT Úplná uzávierka cesty

Obrázok k článku INFO PRE TRANZIT

Úplná uzávierka cesty

INFO PRE TRANZIT Úplná uzávierka cesty I/18 - mostný objekt č. 18-293 ( most Martin - Košúty v smere na obec Sučany ) Počas obdobia od 25.03.2023 od 22:00 h do 26.03.2023 do 03:00 h bude na mostnom objekte č. 18-293 na ceste I/18 prebiehať úplná uzávierka pre dopravu z dôvodu výkonu statickej zaťažkávacej skúšky mostného objektu. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa statická záťažová skúška bude konať v období od 01.04.2023 od 22:00 h do 02.04.2023 do 03:00 h. Obchádzková trasa predmetného úseku cesty I/18 bude vedená v smere od obce Sučany po ceste III/2137. Napojenie bude v križovatke ciest I/18 a III/2137 ( okružná križovatka pri Volkswagene ). Obchádzka vedie popri areáli spoločnosti Obalovačka Martin s.r.o., cez Sučiansku cestu, Priekopskú cestu, popri OD Lidl Priekopa a vyúsťuje na ceste I/18 v úseku pod Partizánskym cintorínom a späť. Na obchádzkovej trase bude doprava určená a riadená za použitia dočasného dopravného značenia. Zdroj web mesta Martin

Viac info: Príspevok na FB Akojenatomstrečno