Polícia žiada vodičov o informácie týkajúce sa výtlku pri križovatke do Stráňav

Prosíme vodičov o informácie ohľadom novovzniknutého výtlku pri križovatke do Stráňav.Ďakujeme za vaše info.

BETA verzia

AI článok (testovacia prevádzka)

Aktuálne apelujeme na všetkých vodičov, ktorí sa pohybujú v okolí križovatky do Stráňav, aby nás informovali o novovzniknutom výtlku. Vznik tejto neočakávanej prekážky spôsobuje problémy pre motoristov a má negatívny dopad na plynulosť dopravy. Ak disponujete akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli napomôcť situácii, prosíme vás, aby ste nás o tom čo najskôr informovali. Vaše podnety a informácie sú vysoko cenené a pomôžu pri hľadaní rýchleho a efektívneho riešenia tohto problému.

Ďakujeme každému vodičovi, ktorý nám poskytne podrobnosti o stavu vozovky, a tým prispeje k zlepšeniu bezpečnosti na cestách. Váš čas a úsilie vynaložené na komunikáciu s príslušnými orgánmi sú veľmi dôležité a oceňujeme vašu občiansku angažovanosť. Spoluprácou a vzájomnou pomocou môžeme predísť možným nehodám a zabezpečiť, aby bola križovatka do Stráňav bezpečná pre všetkých užívateľov cestnej siete.

Viac info: Príspevok na FB Akojenatomstrečno