Polícia SR Upozorňuje na Strojné Kosenie a Regulovanú Premávku na Ceste I/18 zo Žiliny do Vrútok (14. – 16. mája)

Obrázok k článku Polícia SR Upozorňuje na Strojné Kosenie a Regulovanú Premávku na Ceste I/18 zo Žiliny do Vrútok (14. – 16. mája)

UPOZORNENIE! Polícia SR upozorňuje širokú verejnosť, že v dňoch 14. – 16. mája 2024 v čase od 09:00 hod. je plánované strojné kosenie úseku cesty číslo I/18 v smere zo Žiliny do Vrútok a späť. Počas kosenia bude dopravná premávka regulovaná. Polícia SR žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

BETA verzia

AI článok (testovacia prevádzka)

UPOZORNENIE OD POLÍCIE SR: DOPRAVNÉ OBMEDZENIA POČAS KONÁNIA STROJNÉHO KOSENIA

Polícia Slovenskej republiky vydáva dôležité upozornenie pre vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky. V termíne od 14. do 16. mája sa bude uskutočňovať strojné kosenie úseku cesty číslo I/18 v smere zo Žiliny do Vrútok a v opačnom smere. Počas tejto údržbovej činnosti je potrebné počítať s regulovaním dopravnej premávky, ktoré môže mať za následok spomalenie alebo čiastočnú úpravu pohybu vozidiel na danej ceste.

Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli v čase konania kosenia obzvlášť opatrní a pripravení na prípadné obmedzenia alebo zmeny v premávke. Je dôležité prispôsobiť jazdu aktuálnej situácii, prejaviť trpezlivosť a ohľaduplnosť voči ostatným užívateľom cesty, ako aj rešpektovať dočasné dopravné značenie, ktoré bude prenosné a zabezpečuje bezpečnú organizáciu premávky počas vykonávanej údržby.

Viac info: Príspevok na FB Akojenatomstrečno