Cesta do Martina

Prejazdná

Cesta do Žiliny

Prejazdná

Aktualizované: 2020-03-29 14:06:01

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty III/2087 v úseku pod mostom ev. č.18-269 v k. ú. Strečno a obmedzenie premávky na ceste I/18 v úseku mostného objektu ev. č. 18-269 v súvislosti s realizáciou stavby „I/18 Strečno – most 269, rekonštrukcia mosta“. Druh uzávierky: čiastočná (na III/2087 bude uzavretá vždy polovica cesty pod mostom ev.č.18-269, v nevyhnutných prípadoch bude premávka na dobu max.10 min. zastavovaná úplne) obmedzenie dopravy (na ceste I/18 bude obojsmerná premávka usmernená do dvoch zúžených jazdných pruhov š. 2 x 3,00m) Dôvod uzávierky: realizácia stavby „I/18 Strečno – most 266, rekonštrukcia mosta“ Termín uzávierky: 01. apríla – 31. júla 2020 Dĺžka uzávierky: max. 40 m Popis obchádzky: Cestná premávka bude na ceste III/2087 (pod mostom) počas jednotlivých etáp (pravá, ľavá polovica resp. stred podjazdu) dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po voľnej polovici mostného objektu o šírke min.3,0m (+1,0m koridor pre chodcov) s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou (v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ reguláciu náležite vystrojenými a poučenými osobami), výnimočne v nevyhnutných prípadoch bude premávka na interval max.10min zastavená regulovčíkmi úplne. Premávka na ceste I. triedy bude obojsmerná v dvoch zúžených jazdných pruhoch o šírke 2 x 3,0m (podľa potreby sa bude uzatvárať pravá a ľavá strana mosta, resp. stred mosta). Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia.